Lantmäterimyndighetens arkiv:
Län: Uppsala
Socken: Harg
Traktnamn: Stockby
Åtgärd: Solskifte, Storskifte, Laga skifte

Har du Internet Explorer i din dator? Det krävs för att du ska kunna läsa
i Lantmäteriets arkiv för historiska kartor.

Välj någon av länkarna här nedan!
Följ anvisningarna  att installera DjVu-plugin på din dator!

Solskifte 1740        03-HAR-11
Storskifte 1789      03-HAR-36
Storskifte, rågångsåtgärd      03-HAR-46
Laga skifte 1903          03-HAR-94